Woningen

Wat is een (ABP) Abonnement Beschermingsplan®?

Schildersambacht's Abonnement Beschermingsplan® garandeert dat uw woning in topconditie blijft. Schildersambacht draagt de zorg dat uw woning of appartement gedurende 10 à 15 jaar (eventueel ook voor korte periode) professioneel wordt onderhouden. U betaalt maandelijks en/of jaarlijks een gelijkblijvend bedrag. Rekenvoorbeeld

Onderhoud aan uw woning is een kostenpost die door velen ver vooruit geschoven wordt. Op het moment dat het zichtbaar wordt dat onderhoud nodig is, is het vaak al te laat. Meestal is dan vervanging van verschillende onderdelen aan uw huis nodig. De kosten worden hierdoor onnodig hoog, wat voorkomen had kunnen worden.

Het Abonnement Beschermingsplan® voor woningen is ontwikkeld door Schildersambacht door jarenlange ervaringen op het gebied van onderhoud aan woningen. Om onderhoudskosten te beperken, is het noodzakelijk regelmatig te inspecteren op verborgen gebreken. Als er gebreken zijn, worden deze aan de bron bestreden en kostbare vervolgschade wordt voorkomen. De kosten van het schilderwerk worden voor de contractperiode berekend en vastgesteld op basis van vaste maandbedragen. Kosten van vervanging van onderdelen en het oplossen van gebreken worden voorafgaand aan het Abonnement Beschermingsplan® geïnventariseerd en besproken met opdrachtgever en door ons verholpen, dat kunnen wij voor u verzorgen.

Met het Abonnement Beschermingsplan® nemen wij de zorg over het onderhoud van uw woning of gebouw uithanden. We gaan een flinke stap verder dan “een likje verf ieder jaar”. Natuurlijk schilderen we, maar we bouwen ook, we herstellen, reinigen, impregneren en zetten glas. We regelmatig langs en werken prestatiegericht. De kosten van ons A.B.P. zijn altijd vooraf bekend, zodat u weet waar u aan toe bent. Ten slotte krijgt iedere klant een eigen Abonnement Beschermingsplan® map van Schildersambacht, dat is wel zo handig, zodat hij/zij in staat is om de voortgang van het onderhoud zelf bij te houden. Mocht u onverhoopt toch niet tevreden zijn dan zorgt Schildersambacht ervoor dat de onvolkomenheden worden gecorrigeerd.

Uw bezit blijft haar meerwaarde behouden. Jaar in, Jaar uit en verlengt de levensduur van uw pand. Kijkt u als voorbeeld naar dit rekenschema, dat wij in samenwerking met het Kadaster hebben ontwikkeld.

Klik hier voor de pluspunten op een rij...

schaduw