Werking

Stap 1

U meldt zich aan bij Schildersambacht.

Stap 2

Het Abonnement Beschermingsplan® is maatwerk. In overleg met de klant wordt bepaald welke onderdelen in het Abonnement Beschermingsplan® opgenomen worden.

 • Schilderwerk / kitwerk
 • Beglazing
 • Dakbedekking
 • Dakgoten
 • Draaiende delen, hang- en sluitwerk
 • Muren
 • Betimmeringen
 • Enzovoorts...

Stap 3

Schildersambacht start met het opstellen van een technisch advies met inspectierapport. Tijdens de eerste inspectie wordt voornamelijk achterstallig onderhoud geïnventariseerd. De onderdelen welke in uw woning behandeld worden, zijn hierin gespecificeerd omschreven. Per onderdeel worden bouwkundige delen uitgesplitst.

De behandelingen die nodig zijn om het onderhoud op het hoogste niveau te brengen, geven we hier weer in saneringsjaar of -jaren.

Stap 4

De onderdelen in uw woning zijn aan onderhoud onderhevig en worden op genomen in uw Abonnement Beschermingsplan®. De bewerkingen zijn opgedeeld in jaren met omschrijvingen van de werkzaamheden die worden uitgevoerd.

Stap 5

Met regelmaat vindt er controle, onderhoud en/of bijwerk, overschilderbeurt plaats aan uw woning. Tijdens de overschilderbeurt en/of bijwerkbeurt wordt uw woning opnieuw geschilderd en worden beschadigingen bijgewerkt.

Stap 6

LET OP! Een Abonnement Beschermingsplan® opstellen/maken is veel werk. Wij zijn dan ook gedwongen voor het opstellen van een Abonnement Beschermingsplan® kosten in rekeningen te brengen afhankelijk van type woning e.d. Bij gunning van het gehele plan, zullen wij het bedrag bij de eerste betalingstermijn van het Abonnement Beschermingsplan® in mindering brengen, zodat het maken van een Abonnement Beschermingsplan® gratis is.

Stap 7

Verhuizen of stoppen? Wilt u verhuizen en heeft u een Abonnement Beschermingsplan® contract met Schildersambacht? Dit hoeft geen probleem voor u te zijn. U hebt dan namelijk bij Schildersambacht de keuze uit de volgende drie mogelijkheden:

 • Het contract met de woning mee verkopen
 • Het contract met de woning mee verhuizen
 • Het contract opzeggen

Indien u voor de laatste optie kiest dan heeft u recht op restitutie van het betaalde bedrag met aftrek van de reeds gemaakte kosten.

Stap 8

Na afloop van de overeengekomen periode heeft u de gelegenheid om Abonnement Beschermingsplan® te verlengen.

schaduw