Saneringsjaar/-jaren

Belangrijk bij saneringsjaar (-jaren)

Wanneer een woning / gebouw achterstallig onderhoud vertoont van het schilderwerk of van andere aard, kan dit niet zonder meer worden overgeschilderd. In dat geval zal er eerst een Saneringsbeurt en/of startbeurt worden uitgevoerd. Dit houdt bijvoorbeeld in: het verwijderen van slechte verflagen, het repareren van door houtrot aangetast hout, het uitkrabben en opnieuw aanbrengen van kitwerk, stopverf of plamuur, eventueel plaatsen van isolerende beglazing, enzovoorts, enzovoorts. Kortom: alle werkzaamheden die nodig zijn voordat er een Abonnement Beschermingsplan®/startbeurt kan worden uitgevoerd.

Let op!

  • Inspectierapport / advies voor saneringsjaar (-jaren) en/of startbeurt;
  • Uw woning / gebouw wordt door ons bij aanvraag Abonnement Beschermingsplan® naar beste vermogen geïnspecteerd volgens niet-destructieve inspectiemethode.

Dit houdt in dat er bijvoorbeeld geen glaslatten of andere bouwdelen verwijderd worden om te zien of daaronder mogelijk houtrot ontwikkelt / aanwezig is. Daarom blijft het mogelijk, dat ondanks onze zorgvuldige inspectie, er tijdens het saneringsjaar (-jaren) en/of startbeurt verborgen gebreken aan het licht komen.

Alle geconstateerde gebreken worden (indien van toepassing) in principe apart opgenomen in ons Abonnement Beschermingsplan®. Het eventuele herstel van de verborgen gebreken is niet opgenomen in de aanbieding van ons Abonnement Beschermingsplan®/startbeurt en zal in overleg met opdrachtgever in regie of aparte aanbieding worden uitgevoerd. Indien deze gebreken, na overleg met opdrachtgever niet worden hersteld door, of onder toezicht van Schildersambacht, worden de desbetreffende bouwdelen uitgesloten van de garantie.

schaduw