Gebouwen

Het Abonnement Beschermingsplan® gebouwen is speciaal ontwikkeld om kosten in de hand te houden voor onder meer bedrijven, instellingen en Vereniging van Eigenaren.

Als uw vastgoed deel uitmaakt van het bezit van een bedrijf of u beheert gebouwen voor een instelling, school of VVE, dan heeft u te maken met budgetten en/of begrotingen. Het gaat in dit geval om bedragen welke op de balans terugkeren. Het beheersplan is een abonnement waarmee uw organisatie 10 à 15 jaar vooruit kan begroten zonder risico.

Het Abonnement Beschermingsplan® = investeren in de toekomst

Bij onderhoudsbeheer ten behoeve van gebouwen praten we over relatief grote bedragen. Deze bedragen zijn voor u kosten die u moet maken om het bezit van uw organisatie op peil te houden. Investeren in onderhoud is altijd een kostenpost, waarvan u weet dat deze zo laag mogelijk moet zijn, tegen het hoogste rendement. Wat u aan kosten bespaard op onderhoud, kunt u investeren in andere zaken.

Het bezit in 1 keer op niveau te brengen

Wij noemen dit saneringsjaar (-jaren) of startbeurt voor een gebouw wordt als eerste uitgevoerd, hiervoor berekenen wij een aanneemsom. De kosten van de vervolgjaren worden in het Abonnement Beschermingsplan® opgenomen en aan u inzichtelijk gemaakt. Het Abonnement Beschermingsplan® voor gebouwen wordt per jaar en/of maandelijks afgerekend.

Kwaliteitsniveau hoger dan gemiddeld

Het Abonnement Beschermingsplan® volgt na uitvoering het saneringjaar (-jaren) of startbeurt. Regelmatig is er inspectie (in overleg met opdrachtgever elk jaar) gemaakt, noodzakelijke werkzaamheden worden direct aangepakt om vervolgschade te voorkomen. De kwaliteit van het onderhoud zal erg hoog blijven. Het komt erop neer dat wij, in het volgende jaar, ons eigen werk weer tegen komen. We leggen dus een prestatie-eis op ons eigen werk. U krijgt daarvoor garantie! Kortom het mes snijdt aan 2 kanten.

Uw bezit blijft haar meerwaarde behouden. Jaar in, Jaar uit en verlengt de levensduur van uw pand. Kijkt u als voorbeeld naar dit rekenschema, dat wij in samenwerking met het Kadaster hebben ontwikkeld.

Klik hier voor de pluspunten op een rij...

schaduw